Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Rozstrzygnięcie w I Międzyuczelnianym Konkursie Nauka w służbie środowiska i gospodarki PDF Drukuj Email

Posiedzenie Jury konkursu  pt. Nauka w służbie środowiska I gospodarki ogłoszonego przez Fundację Idealna Gmina

Na  konkurs zgłoszono 9 prac które podlegają ocenie

Na posiedzeniu Jury w składzie:

 • prof. dr hab. inż.  Ryszard  Jan  Ciach
 • Lech Dobroczyński (manager projektu)
 • dr hab. inż.  Jerzy  Karol  Jaskólski
 • mgr Małgorzata Kramarz (prezes Fundacji)
 • inż. Eugeniusz Poręba (konsultant naukowy)
 • prof. dr hab.  Zbigniew  Witkowski (dyrektor naukowy Projektu)

w dn. 15 kwietnia 2010 podjęto następujące decyzje:

 1. Przyznać pierwszą nagrodę Andrzejowi Kotarbie(UJ) za projekt - Satelitarna ocena zachmurzenia ogólnego na potrzeby energetyki słonecznej
 2. Jury uznało, że nie przyzna drugiej nagrody
 3. W wyniku dyskusji jury postanowiło przyznać trzecią nagrodę Januszowi Będkowskiemu(Politechnika Warszawska) za projekt – Sensor Data Acquisition System for Mobile Robotic Applications (Sara).
 4. Jury przyznało następujące wyróżnienia:

a/ Mariusz Wądrzyk(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)- projekt Glony w baku czyli algi jako realne źródło biopaliw
b/ Marcin Grabowski(SGGW) - projekt Dobór gatunków z rodziny biegaczowatych pod kątem ich przydatności dla oceny ryzyka I monitoring przy wprowadzaniu odmian genetycznie modyfikowanych do środowiska
c/ KOŁO NAUKOWE ENERGETYKÓW POLITECHNIKI Warszawskiej projekt: WYKORZYSTANIE ENERGII ODPADÓW MIEJSKICH DO PRODUKCJI CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WARSZAWIE
d/ grupa Siedem Jeden(Politechnika Wrocławska) – Projekt  SUN CUBE - CZYLI JAK ZBUDOWAĆ DOM Z OLEJU

Jednocześnie Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • 8000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie
 • 3000 zł za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie
 • po 1500 zł za zdobycie wyróżnienia w konkursie
Pozostali uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami uczestnictwa w Konkursie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłów.

Uczestników Konkursu poinformujemy o terminie i miejscu uroczystego finału Konkursu na którym zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.