Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Harmonogramy
28 maja 2010 roku Seminarium "Innowacyjność w turystyce" na AWF w Warszawie PDF Drukuj Email

28 maja 2010 roku Seminarium na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyło się Seminarium "Innowacyjność w turystyce".

W programie odbyły się wykłady:

 

· Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju

· Natura 2000 wyzwaniem dla organizacji i uprawiania turystyki  z uwzględnieniem wybranych problemów ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć turystycznych na obszarach Natura 2000

· Wspólnota Europejska a turystyka

· Turystyka przyjazna środowisku - trendy i dylematy

W seminarium uczestniczyły Bożenna Wójcik oraz Jolatna Kamieniecka.

 

 
26 maja 2010 roku Seminarium w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie PDF Drukuj Email

26 maja 2010 roku Seminarium w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie odbyło się Seminarium "Innowacyjność w turystyce".

W programie odbyły się wykłady:

· Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju

· Natura 2000 wyzwaniem dla organizacji i uprawiania turystyki  z uwzględnieniem wybranych problemów ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć turystycznych na obszarach Natura 2000

· Wspólnota Europejska a turystyka

· Turystyka przyjazna środowisku - trendy i dylematy

W seminarium uczestniczyły Bożenna Wójcik oraz Jolatna Kamieniecka.

 
Seminarium 22 kwietnia 2010 roku w Krakowie PDF Drukuj Email

W ramach Projektu 22 kwietnia 2010 odbyło się seminarium "Innowacyjność w turystyce" w Katedrze Nauk o Środowisku Przyrodniczym Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Prelegentami byli specjaliści z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju:Jolanta Kamieniecka, Bożenna Wójcik oraz Krzysztof Kamieniecki.


Instytut na rzecz Ekorozwoju prowadzi portal www.natura2000.org.pl,  który:
• Upowszechnia zasady wdrażania zrównoważonego rozwoju;
• Służy rozwijaniu turystyki przyjaznej środowisku;
• Popularyzuje wiedzę na temat europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.


W ramach seminarium "Innowacyjność w turystyce" studenci i kadra naukowa Wydziału Turystyki AWF wysłuchali następujących wykładów:

  1. Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie Jolanta Kamieniecka
  2. Wspólnota Europejska a turystyka - wykład Krzysztof Kamieniecki
  3. Natura 2000 wyzwaniem dla organizacji i uprawiania turystyki  z uwzględnieniem wybranych problemów ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć turystycznych na obszarach Natura 2000 – wykład Bożenna Wójcik
  4. Turystyka przyjazna środowisku - trendy i dylematy - Jolanta Kamieniecka wykład i prowadzenie dyskusji

 

 
11-13.04 2010 - Wyjazd Seminaryjny - Zakopane-Wiedeń dla studentów Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu PDF Drukuj Email

11.04.2010 – Wyjazd do Wiednia, zameldowanie w Hotelu Polskiej Akademii Nauk,

12.04.2010 - odwiedzenie Centrum Recyklingu w Wiedniu oraz wykład Pana Dipl. – Ing. Wojciecha Rogalskiego na temat kompleksowej gospodarki odpadami w Wiedniu. W programie wykładu zwiedzanie instalacji Centrum Recyklingu, składowiska Rautenweg, przejazd i zwiedzanie kompostowni odpadów Lobau, centralnej oczyszczalni ścieków, instalacji zgazowania odpadów organicznych oraz przejazd wokół najnowszej wiedeńskiej spalarni odpadów komunalnych Pfaffenau.

Dipl.Ing Wojciech Rogalski-wykład na temat doświadczeń wiedeńskich w zakresie selektywnej zbiórki odpadów - korzyści finansowe
Magistrat Miasta Wiednia, Wydział MA 48

zwiedzanie Certum Recyklingu w Wiedniu, składowisko Rautenweg

 

zwiedzanie Certum Recyklingu w Wiedniu, składowisko Rautenweg

Następnie przyjazd do spalarni Spittelau. Wykład na temat roli spalarni w systemie gospodarki odpadami i w systemie ogrzewania miasta Wiednia. Technika, estetyka i ekologia – rola i dzieła mistrza Friedensreich’a Hundertwasser’a - austriackiego malarza, grafika, rzeźbiarza, performera, aktywisty ochrony środowiska, znanego przede wszystkim z realizacji budowlanych. W załączeniu zwiedzanie spalarni odpadów

zwiedzanie spalarni Spittelau oraz wykład na temat roli spalarni w systemie gospodarki odpadami i w systemie ogrzewania miasta Wiednia.


zwiedzanie spalarni Spittelau oraz wykład na temat roli spalarni w systemie gospodarki odpadami i w systemie ogrzewania miasta Wiednia.

 

zwiedzanie spalarni Spittelau oraz wykład na temat roli spalarni w systemie gospodarki odpadami i w systemie ogrzewania miasta Wiednia.

 

13.04.2010 – seminarium na Uniwersytecie Wiedeńskim- Universität für Bodenkultur Wien (University of Natural Resources and Applied Life Sciences). Wizyta w Institut für Abfallwirtschaft – wykład i dyskusja na temat zagadnień dydaktycznych i badawczych Instytutu związanych z gospodarką odpadami, zwiedzanie laboratoriów Instytutu. Gospodarz wizyty: Dyrektor Instytutu – O. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Techn. Peter Lechner. Przedstawienie programu „Transwest“ zajmującego się normalizacją nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wyjazd autobusem na wzgórze Kahlenberg, zwiedzanie stopnia wodnego i elektrowni wodnej Freudenau.

wykład na Uniwersytecie w Wiedniu, University of Natural Resources and Applied Life Sciences,  zagadnienia dydaktyczne i badawcze Instytutu związane z gospodarką odpadami

zwiedzanie laboratorium Instytutu, Gospodarz wizyty - dyrektor O.Univ.Prof.Dipl.-Ing. Dr.Techn. Peter Lechner

 
Seminarium 10 kwietnia Zakopane PDF Drukuj Email

10 Kwietnia 2010 roku w Zakopanem odbyło się Seminarium, wykład Dr inż. Tadeusza Pająka na temat „Podstawowych uwarunkowań gospodarki odpadami komunalnymi w świetle polskich zobowiązań akcesyjnych i prawa wspólnotowego. Wprowadzenie do problematyki systemowego zarządzania odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Wiednia”,

Prorektor ds.dydaktyki PWSOŚ mgr Zofia Czempińska-Świtalska  i dr.inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing, podczas otwarcia Seminarium na temat " Podstawowe uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w świetle polskich zobowiązań akcesyjnych i prawa wspólnotowego.Seminarium w Ośrodku Szkoleniowo-Turystycznym PWSOŚ w Zakopanem.

Studenci PWSOŚ w Radomiu

 
26 marca 2010 roku - Seminarium w Katedrze Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PDF Drukuj Email

 

26 marca 2010 roku w Katedrze Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się seminarium pod tytułem: "Odnawialne źródła energii - mit czy racjonalna potrzeba!!!", w ramach którego studenci  i kadra UWM wysłuchali trzech referatów:

1. Dr hab. inż. Mariusz Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
„ENERGIA ODNAWIALNA – ASPEKTY ORAZ PRZYKŁADY JEJ WYKORZYSTANIA”

2. dr hab. inż.  Eugeniusz Chyłek Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawiciela Polski w Stałym Komitecie ds. Badań Naukowych w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej
„Działania UE na rzecz energetyki odnawialnej”
3. Prof. Rafael Javier Rodriguez – Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Wenezuela
„Wenezuelskie uwarunkowania OZE na tle zmian klimatycznych”


Wykład dr hab. inż. Mariusza Stolarskiego był wprowadzeniem do tematyki odnawialnych źródeł energii. Klasyfikował  i pokazywał na przykładach sposoby jej wykorzystywania.


Dr hab. inż.  Eugeniusz Chyłek zreferował słuchaczom politykę energetyczną Komisji Europejskiej; limity jakie muszą spełnić poszczególne kraje członkowskie w  produkcji energii z OZE. Poruszone zostały też wyzwania dla Polski i wynikające z nich szanse i zagrożenia.


Wykład Prof. Rafaela Rodrigueza poświęcony był wenezuelskim uwarunkowaniom OZE. Bardzo dużym naturalnym możliwościom (nasłonecznienie, cieki wodne) są niestety przeciwstawiane tak zmiany klimatyczne (spadek wartości rocznych opadów) jak i polityka rządu (nastawienie na wydobycie ropy).

 
Szkolenie z pozyskiwania środków unijnych na programy badawcze PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo lista na szkolenie: Pozyskiwanie środków unijnych na programy badawcze, rozwojowe, innowacyjne, środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości i środki na turystykę. została zamknięta

Szkolenie odbędzie się 26 i 27 marca 2010 roku (piątek, sobota) w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali F Budynku Głównego AWF, al. Jana Pawła II 78, Kraków.

W trakcie szkolenie uczestnicy będą mieli zagwarantowany Catering (posiłki i napoje).

Szkolenie poprowadzą eksperci od pozyskiwania środków unijnych.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

1. Łukasz Będkowski

2. Magdalena Cyganik

3. Marcin Czyż

4. Karolina Dańda

5. Małgorzata Dębska

6. Radosław Dumanow

7. Agnieszka Gawlik

8. Paweł Hetman

9. Eliza Jasińska

10. Anna Mika

11. Alicja Maniewska

12. Jan Marczyk-Grodzicki

13. Jolanta Michałów

14. Piotr Mucha

15. Łukasz Nabelec

16. Anna Paleczek

17. Marcin Piątek

18. Angelika Pinas

19. Katarzyna Podgórska

20. Aneta Rudziajewska-Rudziewicz

21. Małgorzata Sichawska

22. Monika Snopek

23. Anna Sowa

24. Michał Staroń

25. Krystian Szczęśniak

26. Aleksandra Szymańska

27. Paulina Waśniowska

28. Gabriela Wawrzak

29. Szczepan Wiecha

30. Karolina Wizemberg

 

W razie rezygnacji prosimy o informację.

 
16 lutego 2010 roku - Seminarium w Katedrze Geodezji Satelitarnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PDF Drukuj Email

16 lutego 2010 roku w Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się seminarium pod tytułem: "Nowoczesne satelitarne metody pozyskiwania danych georeferencyjnych dla systemów energii odnawialnych", w ramach którego studenci i kadra UWM usłyszeli dwa referaty:

  • Prof.dr hab. inz. Stanislaw Oszczak - "Nowoczesne satelitarne metody pozyskiwania danych georeferencyjnych dla systemow energii odnawialnych".
  • Prof. dr. Raffaela Cefalo - University of Trieste - "Satellite Innovative Applications of EGNOS for Management of Environmental Protection".

prof. dr. Raffaela Cefalo

Wykład Prof. dr. Raffaeli Cefalo poświęcony był europejskiemu systemowi pozycjonowania EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). System składa sie z połączonych w sieć 3 satelit, 40 stacji przekaźnikowych oraz 3 centrów kontrolnych.  Dzieki EGNOS możliwe jest okreslenie położenia z dokładnością do ok. 1,5m, co jest wynikiem dokładniejszym w porównaniu do amerykańskiego systemu GPS.

Na bazie EGNOS możliwe są do wdrożenia różnorodne aplikacje, których przykładem jest pilotażowy projekt TAM – TAM, który służy wczesnemu rozpoznaniu  i zarządzaniu zagrożeniami i katastrofami. Od trzęsień ziemi, powodzi, pożarów poprzez katastofy chemiczne i komunikacyjne po ataki terorystyczne.

prof. dr. hab. inż. Stanisław Oszczak

Wykład Prof.dr hab. inż. Stanisława Oszczaka poświęcony był nowoczesnym zastosowaniom satelit przy projektowaniu różnego rodzaju elektrowni:

  • Pomiary inżynierskie na potrzeby elektorwni wodnych, modelowanie dna zbiorników wodnych, analizy przestrzenne, wizualizacje 3D, obliczenia wód.
  • Pomiary inżynierskie na potrzeby elektrowni wiatrawych, obliczanie stabilności wysokich masztów.

Poruszony został też  aspekt środowiskowy: dzięki zintegrowanemu systemowi batymetrycznemu, wzbogaconego o dodatkowe sensory, możliwe jest precyzyjne lokalizowanie i monitorowanie źródeł zanieczyszczeń wód śródlądowych.

uczestnicy seminarium w Olsztynie

 
Rekrutacja na szkolenie PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu: Pozyskiwanie środków unijnych na programy badawcze, rozwojowe, innowacyjne, środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości i środki na turystykę.

W programie szkolenia także praktyczne ćwiczenia.

Szkolenie odbędzie się 26 i 27 marca 2010 roku (piątek, sobota) w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali F Budynku Głównego AWF, al. Jana Pawła II 78, Kraków.

Szkolenie skierowane jest do studentów i kadry naukowej.

Do udziału w szkoleniu konieczne jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na nr fax 22 833 11 45. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie szkolenie uczestnicy będą mieli zagwarantowany Catering (posiłki i napoje).

Szkolenie poprowadzą eksperci od pozyskiwania środków unijnych.

Karta zgłoszeniowa: karta_gloszeniowa.doc

 
Notatka z trzeciego seminarium w firmie DELPHI S.A. PDF Drukuj Email

W dniu 1 grudnia w Centrum Technicznym w Krakowie firmy Delphi S.A. odbyło się kolejne seminarium pt: „wstęp do innowacyjności” w ramach Projektu "Nauka w służbie środowiska i gospodarki".

Dla przypomnienia firma Delphi jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań elektronicznych i technologii systemowych dla sektora motoryzacyjnego. Koncern zainwestował w Polsce ponad 380 milionów USD – zarówno w produkcję, jak i w badania i rozwój. Delphi zostało wyróżnione „Kryształowym Certyfikatem” za stworzenie największej liczny miejsc pracy B+R. Przez ostatnie 5 lat średnioroczna liczba uzyskanych patentów przekracza 800. Na innowacyjność w 2008r. firma Delphi wydała (globalnie) blisko 2 miliardy USD.

Studenci z Wydziału Ceramiki i Materiałoznawstwa Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa wysłuchali dwóch wystąpień inżynierów firmy Delphi. Autorzy prezentacji, na przykładach prac badawczo-rozwojowych, w których brali udział przybliżali studentom etapy prac nad projektem: od pomysłu/zlecenia poprzez prace projektowe, udoskonalanie i testowanie prototypów po opatentowywanie wynalazków i wdrażanie ich do produkcji. Główny akcent wykładów położony był na aspekcie materiałowym. Wykładowcy pokazywali rozwiązania służące ochronie środowiska – mi.in. sposoby ograniczania emisji gazów, oszczędności materiałowe przy produkcji. Studenci AGH mogli rozwijać swoje zainteresowania, dopytując się wykładowców o interesujące ich aspekty pracy.

Pierwsze wystąpienie autorstwa inż. Waldemara Widło oraz inż. Łukasza Piotrowskiego: "Rozwój konstrukcji i badanie wpływu dodatkowego zaworu rozpraszającego energię wewnątrz amortyzatora na dynamikę pionową samochodu przy pokonywaniu znaczących nierówności drogi".

Drugie wystąpienie autorstwa inż. Jana Jasińskiego "Metodologia „Design For Six Sigma” w procesie projektowania systemu redukcji emisji węglowodorów w samochodach z napędem hybrydowym".

Odbył się także wykład pani Anety Janikowskiej: Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju gospodarczym i stosowaniu źródeł energii odnawialnej.

Po części wykładowej studenci zostali oprowadzeni po Centrum Technicznym, gdzie mieli okazję z bliska przypatrzeć się pracy w nowoczesnym i świetnie wyposażonym laboratorium.  Tam też mogli z bliska spojrzeć na prototypy urządzeń oraz materiały z których zostały wykonane.

 
Notatka z drugiego seminarium w firmei Delphi S.A. PDF Drukuj Email

W dniu 17 listopada w Centrum Technicznym w Krakowie firmy Delphi S.A. odbyło się kolejne seminarium pt: „wstęp do innowacyjności” w ramach projektu "Nauka w służbie środowiska i gospodarki".

Dla przypomnienia firma Delphi jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań elektronicznych i technologii systemowych dla sektora motoryzacyjnego. Koncern zainwestował w Polsce ponad 380 milionów USD – zarówno w produkcję, jak i w badania i rozwój. Na innowacyjność w 2008r. firma Delphi wydała (globalnie) blisko 2 miliardy USD.

Studenci Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska z Radomia wysłuchali dwóch wystąpień inżynierów firmy Delphi. Autorzy prezentacji, na przykładach prac badawczo-rozwojowych, w których brali udział przybliżali studentom etapy prac nad projektem: od pomysłu/zlecenia poprzez prace projektowe, udoskonalanie i testowanie prototypów po opatentowywanie wynalazków i wdrażanie ich do produkcji. Główny akcent wykładów położony był na aspekcie środowiskowym. Wykładowcy pokazywali rozwiązania służące ochronie środowiska – mi.in. sposoby ograniczania emisji gazów, oszczędności materiałowe przy produkcji. Przyszli inżynierowie środowiska mogli rozwijać swoje zainteresowania, dopytując się wykładowców o interesujące ich aspekty pracy.

Pierwsze wystąpienie autorstwa inż. Waldemara Widło: "Rozwój konstrukcji i badanie wpływu dodatkowego zaworu rozpraszającego energię wewnątrz amortyzatora na dynamikę pionową samochodu przy pokonywaniu znaczących nierówności drogi".

Drugie wystąpienie autorstwa inż. Jana Jasińskiego "Metodologia „Design For Six Sigma” w procesie projektowania systemu redukcji emisji węglowodorów w samochodach z napędem hybrydowym".

Trzecie wystąpienie, wykład pani Anety Janikowskiej: Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju gospodarczym i stosowaniu źródeł energii odnawialnej.


Po części wykładowej studenci zostali oprowadzeni po Centrum Technicznym, gdzie mieli okazję z bliska przypatrzeć się pracy w nowoczesnym i świetnie wyposażonym laboratorium. Tam też mogli z bliska spojrzeć na prototypy urządzeń służących ochronie środowiska.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2