Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Polecane strony
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1619
2   Link   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
1750
3   Link   Serwis Nauka w Polsce - PAP SA
Serwis PAP poświęcony polskiej nauce
1700
4   Link   Polskie Technologie
Baza Danych Technologie, Przedsiębiorstwa i Produkty Innowacyjne
1905
5   Link   Instytut Innowacji
Fundacja "Instytut Innowacji" została założona w czerwcu 2006 roku z inicjatywy 13 Rzeczników Innowacji, uczestników unijnego projektu INNOWATOR.

Misją Fundacji jest szeroko rozumiany rozwój innowacji w Polsce, w tym upowszechnianie nowoczesnych technologii, pomoc w rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki.
2106
6   Link   Nauka i Gospodarka
Serwis internetowego, wspierającego transfer wiedzy ze świata nauki do gospodarki.

Wortal branżowy w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
1826
7   Link   Portal Innowacji - prowadzony przez PARP
Portal Innowacji - prowadzony przez PARP
1580
8   Link   Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
Strona Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagielońskiego
1714
9   Link   Unia Europejska
1526
10   Link   Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
FAOW to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.
1600
11   Link   Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych jest apolityczną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową. Powołana została w 1996 roku przez liderów organizacji pozarządowych dla wspierania działalności społecznego ruchu Forum Inicjatyw Pozarządowych
1665
12   Link   Fundacja Zielone Płuca Polski
Fundacja Zielone Płuca Polski została zarejestrowana w dniu 17.10.2005 r. i wydzielona jako oddzielna jednostka z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski. Fundacja ZPP przejmuje dotychczasowy dorobek intelektualny i materialny Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski podległego pod Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, przy której funkcjonowało od 1990 roku.
2038
13   Link   Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Misją organizacji jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia, w szczególności grup biernych zawodowo.
2096