Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Innowacyjne firmy - rozwiązania podatkowe PDF Drukuj Email

Rozwiązania podatkowe dla firm wdrażających innowacje

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadziła szereg rozwiązań podatkowych, które mają na celu ułatwienie wprowadzania nowych rozwiązań innowacyjnych. Generalnie można wyróżnić cztery nowe instrumenty podatkowe:

- skrócenie okresu amortyzacji zakończonych prac badawczo-rozwojowych z 36 miesięcy do 12 miesięcy

- liczenie wydatków na prace badawczo - rozwojowe w koszty uzyskania przychodów niezależnie od wyniku jakim się zakończyły

- oliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii od jednostek naukowych w wysokości nie większej niż 50% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych firm

- opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawcych

Omówienie każdego z w/w rozwiązań znajdziecie Państwo w poddziałach.

Informacje o amortyzacji prac badawczo-rozwojowych

Informacje o wydatkach na prace badawczo-rozwojowe

Informacje o odliczeniach wydatków na zakup nowej technologii

Informacje o stawce VAT na usługi naukowo-badawcze

źródło: portal Polskie Technologie polskietechnologie.pl