Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Program INNOWATOR PDF Drukuj Email

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - pomoc finansowa we wdrożeniach i szkolenia

Korzystając z wcześniejszych doświadczeń w zakresie wspierania transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, Fundacja rozpoczęła w 2006 r. realizację nowego programu wspierającego wdrożenia innowacyjne, którego celem jest z jednej strony zaznajomienie naukowców z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i zasadami działalności biznesowej, a z drugiej - pomoc doradcza i finansowa w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie komercjalizacji. 

Program Innowator skierowany jest do młodych uczonych - doktorantów i młodych doktorów zajmujących się dowolną dyscypliną naukową, którzy planują obronić doktorat w ciągu 2 lat od daty upływu terminu zgłaszania się do programu lub uzyskali doktorat nie wcześniej niż 4 lata przed tą datą. 
O zakwalifikowaniu kandydata do programu decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego bądź wynalazku przedstawiony przez niego we wniosku konkursowym. Brane będą pod uwagę przede wszystkim projekty dotyczące nowoczesnych technologii. 

Program realizowany jest w trzech etapach:

· I etap - Kwalifikacja (wybór) projektów innowacyjnych (technologii lub usługi) spośród zgłoszonych do programu, najlepiej spełniających kryteria konkursu określone w założeniach, a następnie - zaproszenie ich autorów do udziału w intensywnym 2 - 4 miesięcznym praktycznym szkoleniu, obejmującym zasady i sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie zakończy się przygotowaniem przez jego uczestników biznesplanów realizacji (wdrożenia) zgłoszonych przez nich pomysłów. 

· II etap - Dofinansowanie przez FNP realizacji kilku najlepszych projektów autorstwa uczestników kursu, zgodnie z przedstawionymi przez nich biznesplanami oraz pomoc finansowa i organizacyjna przy uruchomieniu przedsięwzięcia biznesowego. 

· III etap - Skierowanie laureatów do zewnętrznych instytucji finansowych i pomoc w rozmowach i negocjacjach związanych z pozyskiwaniem dalszego finansowania wdrożeń. 

UWAGA: W II i III etapie programu będą mogły wziąć udział także osoby nie uczestniczące w szkoleniu, lecz spełniające kryteria regulaminowe i posiadające wartościowe projekty wdrożeń oraz rekomendowane przez instytucje wsparcia biznesowego działające w środowisku naukowym (takie, jak inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferu technologii itd.), z którymi Fundacja podpisze porozumienie o współpracy. 
Termin składania wniosków do I etapu konkursu mija 15 czerwca.
Drugi nabór wniosków do konkursu w 2007 trwa do 30 października tego roku. 
Informacji o programie udziela prowadzący go:
Jakub Wojnarowski 
tel. (022) 845 95 16,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowe informacje o regulaminie konkursu i wnioskach oraz wymaganych dokumentach.

Informacje ze strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl