Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Anioły Biznesu PDF Drukuj Email

Anioły Biznesu [Business Angel] (zwane także inwestorami nieformalnymi) to najczęściej doświadczeni przedsiębiorcy posiadający ponadprzeciętną znajomość określonej branży oraz zasad przedsiębiorczości, którzy wycofali się z biznesu sprzedając swoje firmy lub wycofując swoje udziały. Osiągnąwszy swój sukces biznesowy, zamiast chodzić na ryby wolą spożytkować swoją wiedzę, umiejętności, sieci kontaktów oraz posiadane zasoby finansowe na wsparcie nowopowstałych firm (start-ups) lub nowych przedsięwzięć. Zachowując kontakty biznesowe, korzystając z posiadanej bogatej wiedzy i doświadczenia (know-how branżowy i biznesowy), mają ogromną satysfakcję wynikającą z kierowania i pomagania (zazwyczaj) młodym ludziom, a przy okazji zarabiają pieniądze.

„Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to inwestor prywatny, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy, które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (w ciągu 2-4 lat) rozwinąć skrzydła, dając inwestorowi wzrost wartości jego udziałów”

Źródło: PolBan – Polska Sieć Aniołów Biznesu (http://www.polban.pl)

W Polsce można skorzystać z oferty następujacych organizacji zrzeszających Anioły Biznesu:

1. Polska Sieć Aniołów Biznesu Polan

PolBAN poszukuje zatem i wspiera aniołów biznesu w Polsce, kojarzy projekty inwestycyjne (poprzez wyszukiwanie przy pomocy komputerowej bazy danych, poprzez wysyłanie do zainteresowanych stron listów informacyjnych i czasopism wydawanych przez EBAN5, poprzez spotkania osobiste podczas różnego rodzaju targów i forum biznesu), pozyskuje kapitał prywatny dla nowo powstałych firm, a także promuje zagraniczne inwestycje prywatne w Polsce. Projekt zgłaszany do PolBAN powinien spełniać następujące kryteria:
• poszukiwany kapitał w przedziale 50 do 500 tys. PLN (w wyjątkowych przypadkach
do 1 mln PLN),
• przedsięwzięcie o charakterze innowacyjnym lub projekt, którego najważniejszą
częścią jest kapitał intelektualny,
• projekt na etapie startu,
• „mocna” kadra zarządzająca projektem, która dokładnie przeanalizowała swoje
przedsięwzięcie, zdeterminowana do osiągnięcia sukcesu,
• utworzona spółka kapitałowa bądź gotowość jej założenia,
• gotowość do uczestnictwa finansowego w przedsięwzięciu i ponoszenia ryzyka wspólnie z inwestorem.

Dane kontaktowe:
Polska Sieć Aniołów Biznesu Polan
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
tel.: 052 347 28 25
fax: 052 347 23 25
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
URL: www.polban.pl

2. Lewiatan Business Angels

Lewiatan Business Angels (LBA) to działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan klub inwestorów prywatnych gotowych wspierać przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju z różnych branż. Anioły biznesu zrzeszone w LBA to byli przedsiębiorcy lub menedżerowie. Do spółki, w którą się angażują, wnoszą na ogół kapitał w wysokości od kilkuset tysięcy złotych do kilku milionów złotych, wiedzę oraz kontakty w danej branży. Obecnie w bazie LBA znajduje się 50 inwestorów.
Poszukujemy przedsięwzięć, za którymi stoi silny zespół, posiadający doświadczenie w branży, w której działa (będzie działać) firma; opierających się na innowacji produktowej, procesowej lub rynkowej stanowiącej źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Warunkiem podjęcia rozmów z aniołami biznesu zrzeszonymi w LBA jest sporządzenie biznes planu zgodnie z regułami sztuki. Szczegółowe kryteria, narzędzia samooceny oraz wskazówki związane z tworzeniem biznes planu znajdują się na stronach LBA. Do tej pory LBA miało swój udział przy powstaniu 5 firm. 
Zadaniem LBA jest kojarzenie atrakcyjnych projektów inwestycyjnych spełniających wymagane kryteria z inwestorami zainteresowanymi daną branżą. LBA nie świadczy usług doradczych dla firm. Na stronie LBA zamieszczamy listę podmiotów specjalizujących się w przygotowywaniu biznes planów, jak również bazę gotowych do współpracy nad budowaniem nowych firm profesjonalistów posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach. 
Anioły biznesu LBA to osoby starannie rekrutowane, dysponujące kapitałem i doświadczeniem w biznesie oraz reputacją zapewniającą, że będą działać etycznie.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dane kontaktowe:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Klonowa 6
00-586 Warszawa
tel.: 022 845 95 96
fax: 022 845 95 51/55
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
URL: www.lba.pl

3. Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN

Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN umożliwia kontakty między pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, którzy nie posiadają dostatecznego kapitału dla realizacji swojego przedsięwzięcia, a Aniołami Biznesu – inwestorami dysponującymi kapitałem i zainteresowanymi zaangażowaniem przedsięwzięciem o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.

Cele:
• Zorganizowanie na terenie Śląska rynku prywatnego kapitału venture capital w formie regionalnej sieci powiązań wzmocnionej poprzez kontakty z tego typu sieciami w Europie i na Świecie,
• Poszukiwanie nowych metod i narzędzi finansowego wspomagania przedsiębiorstw oraz doskonalenia już istniejących, zmierzających do zwiększenia ich kapitałów własnych (private equity) i ich potencjału rozwojowego.

Zadania:
• poszukiwanie potencjalnych stron transakcji (projektodawców i inwestorów),
• kojarzenie projektodawców i aniołów biznesu,
• wymiana informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
• kreowanie pozytywnych wzorów zachowań w biznesie,
• powstanie nowych i rozwój już istniejących firm.

Korzyści inwestowania w projekty i przedsiębiorstwa innowacyjne:
• Ponadprzeciętna stopa zwrotu,
• Przeciętna wielkość inwestycji w jeden projekt 200 000,00 PLN (nie wykluczone wyższe zaangażowanie kapitałowe)
• Okres trwania inwestycji do 7 lat,
• Inwestycja w innowacyjny produkt,
• Bezpośredni kontakt między inwestorem a projektodawcą.

Dane kontaktowe:

Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN Fundusz Górnośląski S.A.
ul. Sokolska 8
Katowice 40-086
tel.: 0 32 200 84 08
fax.: 0 32 256 33 17
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , URL: www.silban.pl

4. Sieć Aniołów Biznesu AMBER

Stale rosnące zainteresowanie inwestycjami w innowacyjne przedsięwzięcia na obszarze Polski Północno-Zachodniej było impulsem do uruchomienia inicjatywy, który udzielałby wsparcia zarówno autorom unikatowych pomysłów jak i inwestorom dysponującym wolnym kapitałem. W związku z tym, Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła w styczniu 2009 roku tworzenie Sieci Aniołów Biznesu AMBER, która pośredniczy we współpracy między inwestorami a wyselekcjonowanymi pomysłodawcami. Program obejmuje swoim zasięgiem sześć województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz lubuskie
Poszukujący finansowania mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu się do rozmowy z inwestorem poprzez merytoryczne uwagi do biznesplanów oraz sposobu ich prezentacji. Przede wszystkim mogą uzyskać dostęp do inwestorów, którzy rozważą inwestycję kapitału i swojej wiedzy. Inwestorzy Sieci Amber to osoby doświadczone biznesowo, dysponujące kapitałem, które chcą inwestować i są świadome ryzyka z tym związanego. Chcą oni jednocześnie osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu dlatego też Sieć Amber otwarta jest na takie projekty.
Projekt finansowany jest funduszy UE, w ramach Działania 3.3 Programu Innowacyjna Gospodarka.

Dane kontaktowe:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości Sieć Aniołów Biznesu Amber 
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel.: 091 312 92 16
fax: 091 312 92 01
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
URL: www.amberinvest.org

Kontakt dla inwestorów: 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 091 312 92 18

Kontakt dla szukających finansowania: 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 091 312 92 19

źródło: portal Polskie Technologie http://polskietechnologie.pl/