Nauka w służbie środowiska i gospodarki
Konferencja z okazji uruchomienia instalacji edukacyjnej w Centrum Energii Odnawialnej PDF Drukuj Email

Dnia 14 października br. w Pojałowicach odbyła się konferencja z okazji uruchomienia instalacji edukacyjnej w Centrum Energii Odnawialnej. Partnerem w w/w działaniu jest Gmina Miechów oraz Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu.

W spotkaniu inaugurującym uruchomienie instalacji edukacyjnej w Centrum Energii Odnawialnej udział wzięli: burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek, dziekan PWSOŚ prof. Zbigniew Witkowski,  prezes Fundacji Idealna Gmina Pani Małgorzata Kramarz,  prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Krzysztof  Bolek, inż. Ryszard Tytko autor podręcznika „Odnawialne źródło energii. Wybrane zagadnienia”, przedstawiciele Politechniki Krakowskiej,  przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wicestarosta Powiatu Miechowskiego Stanisław Pietrzyk, radni Gminy Miechów, wójtowie gmin Gołcza, Racławice, Charsznica, oraz Wiśniowa, sołtysi i zaproszeni goście.

Ośrodek Edukacyjny w Centrum Energii Odnawialnej (CEO) wyposażony został w urządzenia służące do produkcji i przetwarzania czystej energii m.in.: cztery typy kolektorów słonecznych, turbinę wiatrową, piec c.o. na biomasę. Wszystkie w/w urządzenia zostały zainstalowane przez inżyniera instalatora Eugeniusza Po rębę. Sprzęt został opomiarowany i podłączony do nowych komputerów,  które dzięki odpowiednim programom komputerowym, analizują i śledzą ich sprawność. Po pewnym czasie będzie można ocenić, jak sprawują się w jednakowych warunkach atmosferycznych. Inżynier R.Tytko podkreślał, że dzięki instalacji w Centrum, będącej jakby porównawczym laboratorium badawczym, już po pół roku będzie można autorytatywnie stwierdzić, które urządzenia sprawdzają się w praktyce lepiej a które gorzej. Na pytanie będą mogli odpowiadać studenci i młoda kadra naukowa, którzy będą prowadzili w laboratorium badania i ich efektem będą mamy nadzieję, ciekawe prace magisterskie.

W ramach projektu prowadzone będą warsztaty przedstawiające możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Przeznaczone one będą dla studentów, kadry naukowej ale i dla indywidualnych odbiorców. Przewidziane są również: szkolenia z umiejętnego poszukiwania i korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na naukę i innowacyjnych projektów;  warsztaty praktyczne, prowadzenie doświadczeń oraz otwarty punkt konsultacyjny.

Pani Małgorzata Kramarz prezes Fundacji Idealna Gmina, burmistrz Krzysztof Świerczek oraz prof. Zbigniew Witkowski, udzielili wywiadu dla telewizji TVN Meteo oraz dziennikarzom Dziennika Polskiego, Wieściom Miechowskim i Gazecie Miechowskiej.